Legislatia in vigoare in vederea eliberarii certificatului de performanta energetica

Daca aveti nevoie de un certificat energetic Brasov, trebuie sa aveti in vedere normele de lege pentru certificatul energetic.

certificat energetic Brasov

DIRECTIVE EUROPENE

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE. 

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind perfomanta energetica a cladirilor. 

certificat energetic Brasov

LEGI, ORDONANTE SI HOTARARI DE GUVERN

  1. Legea 238/2013 privind aprobarea OUG nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
  2. Legea nr. 159/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor:

                   Art 13.1. – (1) Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vand sau se inchiriaza, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, dupa caz, anterior perfectarii contractului, o copie a certificatului, astfel incat acesta sa ia la cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere/inchirieze, dupa caz

                                (2) La incheierea contractului de vanzare/cumparare, proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, in original, noului proprietar

                                (3) La data inregistarii contractului de vanzare-cumparare, respectiv de inchiriere, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie a certificatului, iar originalul va ramane in posesia proprietarului

                                (4) Contractele de vanzare-cumparare incheiate fara respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

  1. Legea 5/2010 pentru completarea art. 1 din OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
  2. Legea 372/2005 privind performanta energetica in cladiri publicata in M.O. partea I nr. 1144 din 19. 12.2005, intrata in vigoare pe 01.01.2007;
  3. Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;
  4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
  5. OUG 62/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
  6. OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. 
certificat energetic Brasov

ORDINE SI NORMATIVE

 1. Of. 650 – 12.09.2012 privind modificarea C 107 – 2005; 
 2. Ordinul MMP nr. 1274/2011 privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire;
 3. Ordinul MDRT nr. 61/2011 pentru modificarea reglemantarii tehnice “Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, aprobata prin Ordinul MDRT nr. 2237/2010, publicat in M.Of. partea I, nr. 51/2011;
 4. Ordinul MDRT nr. 2237/2010 privind aprobarea reglementarii tehnice “Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”;
 5. Ordinul MDRL nr. 1071/2009 privind modificarea si completarea Ordinului MTCT nr. 157/2007  pentru aprobarea reglementarii tehnice “Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”, publicat in M.Of. partea I, nr. 41 bis/2010;
 6. Ordinul nr. 1071/16.12.2009 al MDRL privind modificarea si completarea Ordinului nr. 157/2007 al MTCT pentru aprobarea reglementarilor tehnice privind “Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”, publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 41 bis din 19/01/2010, ce cuprinde urmatoarele anexe: Partea I “Anvelopa cladirii” MC 001/1-2006; Partea II “Performanta energetica a instalatiilor din cladiri” MC 001/2-2006; Partea III “Auditul si certificatul de performanta a cladirilor” MC 001/3-2006; Partea IV “Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor a apartamentelor” MC 001/4-2009; Partea V “Model de certificat de performanta energetica a apartamentului” MC 001/5-2009;
 7. Ordinul nr. 163/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
 8. Ordinul MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”, publicat in M.Of. partea I, nr. 126 bis/2007 si B.C.*) nr. 4-7/2007.

Este necesar sa aveti in vedere aceste norme de lege pentru eliberarea unui certificat energetic. Nu uitati ca certificatele de performanta energetica eliberate fara efectuarea unor masuratori fizice la locatia imobilului expertizat,  precum si contractele de vanzare-cumparare sau inchiriere incheiate in lipsa certificatului de perfomanta energetica sunt invalide si supuse nulitatii relative. Daca aveti nevoie de un certificat energetic Brasov nu ezitati sa ne contactati!