Legislatie - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - e-Certificare

Go to content

Main menu:

Legislatie


Directive Europene


Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE;

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetică a clădirilor

Legi, Ordonante si Hotărâri de Guvern


1. Legea 238/2013 privind aprobarea OUG nr 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG nr 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

2. Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor

Art. 13.1. - (1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz

(2) La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar
(3) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului


(4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.


3. Legea 5/2010 pentru completarea art.1 din OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

4. Legea 372/2005 privind performanta energetică în clădiripublicată în M.O. partea I nr.1144 din 19.12.2005, intrată în vigoare pe 01.01.2007;

5. Legea nr. 199/ 2000 privind utilizarea eficientă a energiei;

6. Legea nr.10/1995 - privind calitatea în construcţii;

7. O.U.G. 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

8. O.U.G. nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

Ordine si Normative


1. M.Of 650 -12.09.2012 privind modificarea C 107 -2005;

2. Ordinul MMP nr. 1274/2011 privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind intalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;

3.  Ordinul MDRT nr. 61/2011 pentru modificarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 2237/2010, publicat în M.Of., partea I, nr.51/2011;

4. Ordinul MDRT 2237/2010 privind aprobarea reglementării tehnice: Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri;


5. Ordinul MDRL nr. 1071/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", publicat în M.Of., partea I, nr.41 bis/2010;


6. Ordinul nr.1071/16.12.2009 al MDRL privind modificarea şi completarea Ordinului nr.157/2007 al MTCT pentru aprobarea reglementărilor tehnice privind “Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.41bis din 19/01/2010, ce cuprinde următoarele anexe:

Partea I “Anvelopa clădirii” MC 001/1-2006
Partea II “Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri” MC 001/2-2006
Partea III “Auditul şi certificatul de performanţă a clădirilor MC 001/3-2006
Partea IV “Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor” MC 001/4-2009
Partea V “Model certificat de performanţă energetică al apartamentului” MC 001/5-2009


7. Ordinul nr.163/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

8. Ordinul MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, publicat în M.Of., partea I, nr.126bis/2007 şi B.C.*) nr.4-7/2007

 
Back to content | Back to main menu